Điều lệ

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP MỘC

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Căn cứ Luật 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Từ những căn cứ nêu trên, Chương trình kết nối yêu thương từ trái tim đến trái tim được gọi tắt là “Khởi nghiệp Mộc” với phương châm: “Tự tin- khởi nghiệp- hợp tác- phát triển” được ra đời, vinh dự là bạn đồng hành cùng chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp” với khẩu hiệu :“Hãy tự tin khởi nghiệp, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn”.

Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều lệ Câu lạc bộ, Luật về Câu lạc bộ, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật mà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trụ sở Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc đặt tại số 31/5A ấp Tam Đông 3, đường Thới Tam Thôn 14, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ có thể thay đổi khi cần thiết do chủ nhiệm CLB quyết định.

Giải thích từ ngữ:

– CLB: Câu lạc bộ

– KNM: Khởi Nghiệp Mộc

– NNT: Người nộp thuế (được gọi tắt là Doanh nghiệp, Hợp tác xã,  Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi cả nước).

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – CHỨC NĂNG – HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Điều 1: Tên CLB

Tên chính thức: Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc

Tên giao dịch trong nước: Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc

Tên giao dịch nước ngoài: Club KNM

Biểu trưng:  “Tự tin – Khởi nghiệp – Hợp tác – Phát triển”

Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có logo được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu riêng, có biểu tượng, đồng phục và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ hội viên và huy hiệu CLB theo quy định của CLB.

Điều 2: Chức năng của CLB.

1. Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc là tổ chức cùng với các cơ quan chức năng của địa phương tham mưu UBND các cấp những chính sách để phát triển doanh nghiệp và kinh tế – xã hội của đất nước. Cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của địa phương, vì sự phát triển vững mạnh của doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ và sự thành đạt của Hội viên.

1. Là môi trường để các doanh nhân là thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp và lãnh đạo chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, cập nhật và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức.

2. Tổ chức sự kiện kết nối nhằm quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp, doanh nhân CLB hỗ trợ, kết nối cùng nhau hợp tác, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp, doanh nhân địa phương với các tỉnh lân cận phát triển.

3. Tạo điều kiện, cung cấp địa điểm, phương tiện phù hợp với khả năng của Câu lạc bộ để doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, định hướng doanh nghiệp mới khởi nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp từ Hộ kinh doanh nâng cao tri thức quản lý, chia sẻ kinh nghiệm nghề nhiệp.

Điều 3: Nhiệm vụ của CLB

1. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của Người nộp thuế với các cấp chính quyền về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của Người nộp thuế.

2. Giúp Người nộp thuế mở rộng quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

3. Định hướng và khuyến khích Người nộp thuế tham gia thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật.

4. Quan hệ, tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với Câu lạc bộ theo đúng quy định hiện hành.

5. Tổ chức các hoạt động khác theo nhu cầu chính đáng và hợp pháp của Người nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

6. Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát huy các ý tưởng, khởi nghiệp sáng tạo trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tiếp cận bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng địa phương, xây dựng đất nước.

Điều 4: Quyền hạn của CLB

1. Được UBND các cấp mời tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ.

2. Được mời các ban ngành, lãnh đạo UBND các cấp tham gia các cuộc họp của Câu lạc bộ mà có nội dung kiến nghị liên quan đến phát triển doanh nghiệp và kinh tế – xã hội tại địa phương.

3. Tổ chức hoạt động theo Quy chế này; tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ, mục đích và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.

4. Đại diện cho thành viên trong các mối quan hệ đối ngoại, đối nội có liên quan đến nhiệm vụ của Câu lạc bộ. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ.

5. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, phản biện theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước và tổ chức hữu quan; Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Câu lạc bộ, cũng như của Người nộp thuế.

6. Được gây quỹ cho hoạt động của Câu lạc bộ trên cơ sở đóng góp của các thành viên CLB; các nguồn thu từ tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN

Điều 5: Đối tượng tham gia:

Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là thành viên Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức khác có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam, được tán thành điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ thì được tổ chức Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc xét công nhận là Hội viên.

Điều 6: Thủ tục gia nhập CLB:

1. Tất cả thành viên CLB phải có đơn đăng ký gia nhập CLB (theo mẫu + có dán ảnh) và được Ban Chủ Nhiệm CLB đồng ý. Riêng các thành viên đủ điều kiện, tự ứng cử Ban chủ nhiệm CLB (đính kèm sơ yếu lý lịch cá nhân) để tạo nguồn và xét quy hoạch cho nhiệm kỳ tới; khuyến khích các doanh nhân trẻ có tâm huyết với CLB phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương TPHCM nói riêng và phạm vi cả nước nói chung tham gia Ban chủ nhiệm.

2. Trường hợp cá nhân đủ tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, thích học hỏi và muốn có cơ hội trải nghiệm khởi nghiệp, tham gia vì mục đích cộng đồng được chủ nhiệm CLB xem xét đơn xin gia nhập và tổ chức kết nạp.

3. Đóng lệ phí thường niên đầy đủ (do Ban Chủ Nhiệm CLB quyết định).

4. Ưu tiên miễn phí hội viên gia nhập CLB năm đầu tiên đối với doanh nghiệp được chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp mới khởi nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Tp.HCM. (kèm giấy xác nhận của địa phương nơi đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh).

Điều 7: Quyền của Hội viên

1. Được hỗ trợ, tập huấn đào tạo, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán; được cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý liên quan đến miễn, giảm thuế theo quy định Pháp luật.

2. Được hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ tiếp cận tín dụng theo quy định của Pháp luật.

3. Được tham gia vào các hoạt động của CLB như đào tạo, xúc tiến thương mại, thông tin và được tập huấn đề tài nghiên cứu, cung cấp thông tin, ứng dụng Khoa học công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Được đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan phát triển CLB, phát triển địa phương, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ CLB mang tính khả thi.

5. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ Nhiệm CLB, được thảo luận và biểu quyết các công việc liên quan đến CLB.

6. Được xin ra khỏi CLB khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia CLB.

7. Được quyền tham gia vào các chương trình của hội nghị thường niên, chương trình do Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc tổ chức.

Điều 8: Nhiệm vụ và nghĩa vụ của Hội viên:

1. Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ CLB, các quy định, quyết định của CLB và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2. Đóng hội phí đầy đủ và phí hàng năm theo quy định thi hành Điều lệ CLB.

3. Tham gia các hoạt động và nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công nhiệm vụ của CLB, thực hiện công việc đột xuất khi cần thiết do Chủ nhiệm Câu lạc bộ giao vì mục đích cộng đồng.

4. Góp phần tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên mới cho CLB và xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

5. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế; Ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp từ Hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CLB

Điều 9: Tổ chức và nguyên tắc hoạt động

1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

2. Hoạt động của CLB và Hội viên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tập hợp và phát huy khả năng, sở thích của Hội viên.

3. CLB chủ động tiến hành hoạt động và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương Tp.HCM.

4. Câu lạc bộ bầu ra Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm, ủy viên CLB.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Khởi nghiệp phân công thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm để giúp đỡ, kết nối các thành viên CLB tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Điều 10: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ.

1. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Chủ Nhiệm lâm thời là 03 năm. Trong năm đầu, để bảo đảm hoạt động của CLB thành viên sáng lập đề cử nhân sự vào Ban Chủ Nhiệm lâm thời do Người sáng lập đề xuất Viện nghiên cứu giáo dục và quản trị kinh doanh (EBM) ban hành quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm CLB lâm thời.

2. Các năm tiếp theo, Đại hội CLB sẽ tổ chức 02 năm/lần, căn cứ theo danh sách dự nguồn xét quy hoạch (lực lượng kế thừa) theo số lượng hội viên tham gia tán thành bầu ra Ban chủ nhiệm gồm: chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và ủy viên CLB; chủ nhiệm mới trúng cử đại hội nhiệm kỳ sau được chuyển giao từ chủ nhiệm nhiệm kỳ trước do người sáng lập chịu trách nhiệm; phó chủ nhiệm và ủy viên CLB do chủ nhiệm Câu lạc bộ ban hành quyết định. Ban chủ nhiệm thảo luận, biểu quyết đề ra phương hướng hoạt động Câu lạc bộ cho nhiệm kỳ tới.

3. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ họp thường xuyên 01 tháng/lần; Chủ nhiệm Câu lạc bộ có quyền triệu tập Ban chủ nhiệm họp bất thường khi thật sự cần thiết.

4. Họp định kỳ CLB 1 quý/lần hoặc họp bất thường do Chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập khi thấy cần thiết hoặc có yêu cầu của trên 1/2 số thành viên Câu lạc bộ thống nhất.

5. Khi cần thiết, Ban Chủ Nhiệm có thể triệu tập đại hội, cuộc họp bất thường. (riêng các cuộc họp bất thường có thể họp theo hình thức diễn đàn và ban thư ký lập biên bản cho ký tên đóng dấu lưu văn thư theo quy định)

Điều 11: Ban Chủ Nhiệm CLB

1. Ban chủ nhiệm lâm thời tạm thời: là 03 thành viên, trong đó 01 thành viên sáng lập đề cử thành viên tham gia Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, các nhân viên và cộng tác viên làm việc theo hợp đồng thỏa ước lao động với Câu lạc bộ.

2. Ban thư ký CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định phân công.

3. Nhiệm kỳ Ban Chủ Nhiệm lâm thời là 03 năm, kể từ nhiệm kỳ sau CLB bầu ra 05 thành viên: 01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ Nhiệm, 02 Ủy viên.

4. Trong trường hợp các thành viên trong Ban Chủ Nhiệm vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chủ nghiệm sẽ bầu bổ sung.

Điều 12: Nhiệmvụ và hoạt động của Ban Chủ Nhiệm:

1. Đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động và quản lý ngân sách CLB (chủ nhiệm CLB).

2. Báo cáo kết quả hoạt động và tài chính CLB định kỳ (bộ phận kế toán CLB).

3. Định hướng và khuyến khích doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo (Ban chủ nhiệm CLB).

4. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, khởi nghiệp mới lạ về hình thức hoạt động (Ban chủ nhiệm CLB).

5. Tiếp nhận, phản hồi thông tin phản ánh từ hội viên; luôn xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động của CLB (Ban thư ký CLB).

6. Hoạt động dựa trên nguyên tắc: “tập trung dân chủ” “thống nhất hành động”, đoàn kết, tương trợ, hợp tác, phát triển (Ban chủ nhiệm CLB).

Điều 13: Ngân sách CLB

1. Ngân sách CLB có từ 02 nguồn: Lệ phí thường niên của Hội viên và nguồn ủng hộ hợp pháp, đóng góp tự nguyện, tài trợ phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân … cho hoạt động CLB.

2. Việc sử dụng ngân sách của CLB dưới sự giám sát của Ban Chủ Nhiệm, người chịu trách nhiệm quản lý ngân sách là chủ nhiệm Câu lạc bộ. Các khoản thu của CLB sẽ được giữ lại trong tài khoản, mở tại một ngân hàng do chủ nhiệm CLB quyết định.

CHƯƠNG IV

THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 14:

1. Tất cả Hội viên phải thực hiện đúng điều lệ CLB, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn việc thi hành Điều lệ này.

2. Việc sửa đổi điều lệ CLB thông qua Viện Nghiên cứu giáo dục và quản trị kinh doanh, Ban Chủ nhiệm và thành viên sáng lập quyết định; Người sáng lập CLB phê duyệt.

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP MỘC 

 Nguyễn Hồng Thu