Ngành thuế chuẩn bị triển khai việc nộp thuế qua app trên điện thoại thông minh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, đến nay ngành thuế đã đạt gần 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế bằng phương thức điện tử. Cụ thể đã có 838.787 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Về ...
Đọc tiếp

Thông Tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP NGÀY 01/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2021/TT-BTC H...
Đọc tiếp

Câu chuyện khởi nghiệp “ATM THẢO DƯỢC”

"Combo Thảo dược" tái tạo Cơ thể khỏe mạnh. Hiện "Combo Thảo dược" do Tập Đoàn Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh đồng hành CLB Khởi Nghiệp Mộc kết nối phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng . Sản phẩm có tại địa chỉ 31/5A ấp Tam Đông 3, đường Thới Tam Thôn 14, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM - đặt hàng Hotline 0918381809 (cô út Xuân). Câu chuyện khởi ngh...
Đọc tiếp