Đơn tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ

Thành viên đăng ký tham gia CLB theo 3 bước:
1/ Download và điền mẫu đơn DANGKY_HOIVIEN_KNM2021
Hoặc đăng ký online theo link: https://forms.gle/rKdk2fPNLwTy4tRt6
Riêng Đơn vị sản phẩm có điều kiện cần bổ sung giấy chứng nhận đầy đủ (nếu có)
2/ Ký đơn đăng ký và gửi về Emai/Zalo: 0812627799 và 0933550977
3/ CLB phê duyệt và công nhận thành viên chính thức.

https://interbra.vn/info/searchid?id=571910-Cau-lac-bo-Khoi-Nghiep-Moc