Các chính sách Bảo hiểm lan tỏa sâu rộng vào đời sống

Sáng thứ 7 ngày 18/6/2022, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM (HTCAA) đã tổ chức buổi đào tạo trực tiếp cho gần 150 học viên là cán bộ, nhân viên đến từ các doanh nghiệp (DN) và hội viên. Với chuyên đề “Cập nhật các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022” do Ông Nguyễn Quang Thuận - chuyên viên BHXH TP.HCM trình bày. Đây là hội nghị tập ...
Đọc tiếp

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ

Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, nộp và quản lý lệ phí trước bạ Ngày 15/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí ...
Đọc tiếp

Lệ Phí Môn Bài 2022 đối với tổ chức, doanh nghiệp

Lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm (vào tháng 01) hoặc sau năm đầu tiên khi ra sản xuất, kinh doanh. Lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm (vào tháng 01) hoặc sau năm đầu tiên khi ra sản xuất, kinh doanh. Nhằm giúp c...
Đọc tiếp

Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Luật số 67/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Một số nội dung nổi bật của Luật số 67/2020/QH14 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP, hiệu lực từ 01/01/2022: 1. Về thời hiệu ...
Đọc tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh

Sáng 15/12/2021, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung chương trình: Hỗ trợ, hướng dẫn cho hộ, cá nhân kinh doanh với các nội dung: - Hướng dẫn thực hiện kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT...
Đọc tiếp