Giới thiệu

CLB KHỞI NGHIỆP MỘC: TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP 4.0

Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện được tuân thủ theo điều lệ của Câu Lạc Bộ, Luật của Câu Lạc Bộ; được thành lập theo quyết định của Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Giáo Dục và Quản Trị Kinh Doanh trực thuộc Trung Ương Hội Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục Việt Nam số 05 – 2015/QĐ –TWH, Quyết định điều lệ phê chuẩn hoạt động số 06 -2015/QĐ-TWH và quyết định bổ nhiệm viện trưởng số 07-2015/QĐ-TWH, cùng ngày 27/01 của Chủ tịch Hội Khoa Học Tâm Lý – Giáo Dục Việt Nam Quyết định Thành lập Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Mộc trực thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục và Quản trị Kinh doanh có trụ sở tại: 31/5A – Ấp Tam Đông 3, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Hồng Thu, Chủ tịch Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc.

Với mục tiêu của CLB Khởi Nghiệp Mộc nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển thúc đẩy doanh nghiệp; tạo kênh liên kết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ, động viên phát triển kinh tế tư nhân theo hướng mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, luôn hỗ trợ tư vấn tháo gỡ khó khăn và tham mưu các phương án khả thi khi khởi nghiệp. Trong mục tiêu hướng tới của CLB sẽ chuyển giao công nghệ, liên kết các trường đào tạo đại học và sau đại học để tập huấn kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với thế mạnh về công tác phát triển doanh nghiệp (RD), điều tra kinh tế xã hội về sản phẩm và tiếp thị… CLB Khởi nghiệp Mộc sẽ mang đến hơi thở mới cho doanh nghiệp trong thời đại 4.0.