QUY CHẾ THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ

QUY CHẾ THI HÀNH ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP MỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-EBM ngày 10/4/2019

của Viện Nghiên cứu giáo dục và Quản trị kinh doanh)

Chương I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1. TÊN GỌI

Tên tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP MỘC

Tên tiếng Anh: Club KNM

Biểu trưng:  “Tự tin – Khởi nghiệp – Hợp tác – Phát triển”

Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có logo được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu riêng, có biểu tượng, đồng phục và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ hội viên và huy hiệu CLB theo quy định của CLB.

Tài khoản số 4690 – Nguyễn Hồng Thu (CLB Khởi Nghiệp Mộc) – Ngân hàng TMCP Quân Đội MB – Tây Sài Gòn

Trụ sở làm việc chính tại: 31/5A ngã ba (đường Thới Tam Thôn 14 – Tam Đông 12), ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. MỤC ĐÍCH

Hỗ trợ, kết nối cùng nhau hợp tác, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp, doanh nhân trên phạm vi cả nước phát triển; Phấn đấu đến năm 2025, một số doanh nghiệp, doanh nhân của Câu lạc bộ có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và vươn ra khu vực Đông Nam Á; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Điều 3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế Điều lệ này áp dụng cho tập thể Ban chấp hành Câu lạc bộ, các hội viên (sau đây gọi là Câu lạc bộ)

Điều lệ – Đơn tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 4. CHỨC NĂNG

1. Câu lạc bộ Khởi nghiệp Mộc là tổ chức cùng với các cơ quan chức năng cấp Thành phố, có chức năng tư vấn/phản biện/đề xuất/kiến nghị với UBND các cấp về những chính sách pháp luật phù hợp để phát triển doanh nghiệp và kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nhân Khởi Nghiệp Mộc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo mối quan hệ tốt trong xã hội. Kết nối các cơ quan/đơn vị/tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp và những người đam mê khởi nghiệp, hình thành mạng lưới khởi nghiệp TPHCM, kết nối mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam.

3. Vận động, tuyên truyền, khích lệ, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp dành cho các bạn trẻ. Tổ chức, hướng dẫn tập luyện kỹ năng khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo cho các bạn trẻ. Hỗ trợ quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, doanh nhân CLB Khởi Nghiệp Mộc đến khách hàng trong và ngoài nước.

4. Tạo điều kiện, cung cấp địa điểm, phương tiện phù hợp với khả năng của Câu lạc bộ để doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu đào tạo chuyên môn sâu, tập huấn kỹ năng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kết nối các nguồn quỹ và nguồn vốn cho startup, cung cấp thông tin dịch vụ cần thiết, điều kiện hạ tầng tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp hoạt động, là nơi vườn ươm cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh.

Điều 5. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp khả thi; Phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; Tổ chức các hoạt động khác góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế cho TPHCM nói riêng, cho cả nước nói chung.

2. Giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu các cơ hội đầu tư; phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp với các cấp chính quyền về những chủ trương, chính sách và các vấn đề giải quyết vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

3. Tìm kiếm, kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế giúp doanh nghiệp, doanh nhân CLB mở rộng quan hệ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

4. Định hướng và khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân tham gia thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện nhân đạo.

5. Quan hệ, tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động Câu lạc bộ theo đúng quy định hiện hành.

6. Tổ chức các sự kiện, các diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức các hoạt động khác theo nhu cầu chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng quy định Pháp luật.

7. Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát huy các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Điều 6. QUYỀN HẠN

1. Được UBND Thành phố mời tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng.

2. Được mời lãnh đạo UBND các cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành các cấp tham gia các cuộc họp của Câu lạc bộ mà có nội dung phản biện/đề xuất/kiến nghị liên quan đến phát triển doanh nghiệp và kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Tổ chức hoạt động theo Quy chế này; Tuyên truyền, quảng bá tôn chỉ, mục đích và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ như: được bảo trợ, động viên phát huy niềm đam mê ý tưởng khởi nghiệp, được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng khởi nghiệp; được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hiện thực hóa ước mơ/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới lạ, ưu tiên ý tưởng khởi nghiệp đột phá/phong phú/đa dạng lĩnh vực/ngành nghề mang lại động lực, kích thích sự phát triển kinh tế cho các hội viên.

4. Đại diện cho thành viên trong các mối quan hệ đối ngoại, đối nội có liên quan đến nhiệm vụ của Câu lạc bộ. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên vì lợi ích chung của tập thể Câu lạc bộ.

5. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tập huấn, phản biện theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước và tổ chức hữu quan; Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh liên quan tới sự phát triển của Câu lạc bộ, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

6. Được gây quỹ cho hoạt động của Câu lạc bộ trên cơ sở đóng góp của các thành viên; Các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 7: QUY ĐỊNH CỦA HỘI VIÊN

1.Tiêu chuẩn kết nạp

a. Đối tượng tham gia

Theo Điều lệ đã ban hành: đối tượng kết nạp là thành viên Ban Lãnh đạo Tập đoàn/Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, không kể thành phần kinh tế, như sau:

+ Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty Cổ phần/TNHH phải là Người đại diện theo pháp luật

+ Chủ/Giám đốc doanh nghiệp tư nhân;

+ Chủ nhiệm HTX/ Liên hiệp HTX;

+ Người đứng đầu các Tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội – nghề nghiệp.

b. Tiêu chí chọn lựa và kết nạp hội viên CLB

– Các cá nhân, tổ chức có tâm huyết với CLB, ý tưởng đóng góp tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, có năng lực nổi trội, năng động, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, đam mê khởi nghiệp và tinh thần đóng góp vì cộng đồng; vì sự phát triển phát triển kinh tế của đất nước thì được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có thể mời tham gia sinh hoạt diễn đàn của Câu lạc bộ.

– Các chuyên gia kinh tế, các nhà quản lý, trí thức, doanh nhân thành đạt và có nhiều đóng góp vì sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Quốc gia, có thể mời tham gia CLB với vai trò cố vấn.

– Các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt theo các quy định của pháp luật Việt Nam và có vai trò, ảnh hưởng lớn đến ngành, lĩnh vực mà xã hội đang quan tâm, hoạt động trên phạm vi cả nước, có thể mời tham gia với vai trò diễn giả CLB.

– Quy trình chọn lựa và quyết định công nhận hoặc hủy tư cách thành viên chính thức, thành viên danh dự của CLB do Chủ nhiệm CLB quyết định.

c. Quy định tuyển chọn hội viên Câu lạc bộ

– Tự nguyện đăng ký tham gia hoặc được hội viên CLB mời;

– Tham dự 3 buổi liên tiếp đầu tiên khi tham gia CLB;

– Được 51% biểu quyết tín nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB hoặc 51% biểu quyết tín nhiệm của thành viên CLB.

d. Thủ tục gia nhập hội viên Câu lạc bộ

Để chính thức trở thành Hội Viên CLB Khởi Nghiệp Mộc, các quý anh/ chị cần:

*      Liên hệ Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận phiếu đăng ký gia nhập: theo mẫu  Đơn tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ

• Bộ phận hỗ trợ CLB được phân công tiếp nhận:

– Địa điểm 1: tại Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp – Phòng Y Học Cổ Truyền Tâm Đức (khu kiểm tra sức khỏe miễn phí), địa chỉ 31/5A ngã ba (đường Thới Tam Thôn 14 – Tam Đông 12), ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa điểm 2: tại Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp – Phân Viện Vật liệu xây dựng miền Nam (VIBM), địa chỉ Lô I – 3b- 5, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

• Email: Khoinghiepmoc234@gmail.com – vienvlxd@vibm.vn

• Website

KHỞI NGHIỆP MỘC – Kết Nối Khởi Nghiệp (khoinghiepmoc.vn)

Viện Vật liệu xây dựng – Nghiên cứu Vật liệu xây dựng, Công nghệ Vật liệu xây dựng, Kiểm định Vật liệu xây dựng, Chứng nhận Vật liệu xây dựng, vat lieu xay dung, nghien cuu vat lieu (vibm.vn).

*      Hoàn tất phiếu đăng ký cùng các hồ sơ đính kèm. Sau đó, anh/ chị gửi lại các địa điểm được phân công tiếp nhận tại Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp nêu trên.

*      Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lại phiếu đăng ký và các hồ sơ đính kèm trình Ban chủ nhiệm CLB xem xét quyết định cộng nhận, tổ chức kết nạp hội viên.

Bên cạnh đó, phí gia nhập Tập đoàn/Tổng Công ty: 10.000.000 VNĐ/ hội viên (đóng 1 lần duy nhất).

Phí thường niên đối với tổ chức: 5.000.000 VNĐ/hội viên/ năm).

Phí thường niên đối với cá nhân khởi nghiệp: 2.000.000 VND/hội viên/ năm).

Đóng lệ phí hoạt động, mức lệ phí hoạt động có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Lưu ý: những phí đóng góp trên chỉ phục vụ vì mục đích liên quan đến Câu lạc bộ, được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng ý. Khoản phí này không được hoàn lại, bất kể có hủy tư cách Hội viên trong Câu lạc bộ hay không.

2. Quy định về chế tài của hội viên CLB

– Các hoạt động không vì mục tiêu phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; lợi dụng danh nghĩa CLB để tiến hành các hoạt động trái với mục đích của CLB, ảnh hưởng đến uy tín CLB; vi phạm và ảnh hướng đến các giá trị văn hóa, lịch sử, thuần phong mỹ tục, pháp luật của Việt Nam.

– Vắng 4 buổi liên tục trong các hoạt động của CLB. (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt).

– Không nộp phí hoạt động, các khoản phí khác theo quy định CLB.

– Không có đóng góp vào hoạt động của CLB trong thời gian 3 tháng liên tục.

– Quyết định hủy tư cách thành viên được thông qua trên 51% biểu quyết miễn nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB hoặc trên 51% biểu quyết miễn nhiệm của thành viên CLB.

3. Thời gian, địa điểm, không gian làm việc, sinh hoạt CLB.

– Nội dung, thời gian gặp mặt định kỳ hàng tháng và các cuộc họp quan trọng/đột xuất do Chủ nhiệm CLB quyết định.

– Thời gian sinh hoạt của các thành viên CLB là các ngày trong tuần thông qua diễn đàn CLB.

– Trụ sở chính làm việc tại: 31/5A ngã ba (đường Thới Tam Thôn 14 – Tam Đông 12), ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ chí Minh.

– Không gian làm việc CLB phạm vi toàn quốc kể cả ngoài lãnh thổ quốc gia.

– Thời gian báo cáo: báo cáo hoạt động định kỳ tháng/quý/hàng năm.

– Nội dung báo cáo (người phát ngôn CLB): Chủ nhiệm CLB báo cáo tình hình hoạt động và là người đại diện phát ngôn liên quan đến những phản ánh/kiến nghị/đề xuất của Hội viên CLB với cơ quan quản lý Nhà nước và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

4. Tiền lương, tiền công lao động

Mức lương, công lao động, bồi dưỡng cho thành viên CLB, các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động do CLB tổ chức các sự kiện vì mục tiêu chung của CLB do Chủ nhiệm CLB quy định.

5. Các khoản chi liên quan đến hoạt động của CLB KNM

– Chi phí cho các hoạt động của CLB khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động kết nối vì mục đích chung của CLB.

– Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện bằng các hợp đồng tư vấn, cố vấn.

– Chi bồi dưỡng cho các diễn giả được mời trong các buổi sinh hoạt CLB.

– Chi phí thuê Hội trường và ăn uống trong các buổi sinh hoạt CLB.

– Chi khác: việc thu, chi tài chính của CLB đảm bảo thực hiện theo quy định của CLB, công khai- minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả và không vi phạm các quy định pháp luật.

6. Các nguồn thu hợp pháp

– Thu tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

– Thu từ các sự kiện do CLB tổ chức, hoặc liên kết tổ chức.

– Thu từ các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo.

– Thu từ các hoạt động kinh doanh các sản phẩm khởi nghiệp của CLB.

– Thu từ các nhà đầu tư, có gắn kết các dự án, đầu tư khởi nghiệp của CLB.

– Thu từ các nguồn tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Khởi nghiệp.

Các khoản thu của CLB sẽ được giữ lại trong tài khoản số 4690 – Nguyễn Hồng Thu (CLB Khởi Nghiệp Mộc) – mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MB – Tây Sài Gòn do chủ nhiệm CLB quyết định, dưới sự kiểm tra – giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 8. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1. Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ, kể cả các hoạt động do Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức khác để thực hiện. Đây cũng là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và tạo cơ hội hợp tác với các hội viên trong và ngoài CLB

2. Được Câu lạc bộ hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp;

3. Được ưu tiên giới thiệu, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, dự án hay kêu gọi đầu tư trên website của Câu lạc bộ, trên các trang thông tin điện tử của UBND và các cơ quan chức năng các cấp;

4. Được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và nước ngoài do các cấp tổ chức;

5. Được ưu tiên cung cấp các thông tin về cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và nước ngoài; ưu tiên hỗ trợ cung cấp kỹ thuật – công nghệ, chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh…;

6. Được quyền đề cử, tự ứng cử vào các vị trí trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. Được quyền đề xuất ý kiến, góp ý cho các hoạt động của Câu lạc bộ;

7. Được rút khỏi Câu lạc bộ theo nguyện vọng cá nhân bằng thư hoặc thông báo gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ;

8. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ;

9. Ban chủ nhiệm CLB gửi quà chúc mừng hội viên vào ngày sinh nhật, đám cưới, sinh con;

10. Ban chủ nhiệm CLB chia buồn cùng hội viên như: đám tang, bệnh … những trường hợp bất khả kháng khác;

11. Ban chủ nhiệm CLB cử thành viên thăm hỏi động viên gia đình hội viên (tứ thân phụ mẫu) khi gặp hoàn cảnh khó khăn (bệnh, chết, bất khả kháng khác được chủ nhiệm CLB xem xét, đồng ý chi).

Điều 9. NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

1. Tuân thủ Điều lệ/Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ; Chấp hành các quyết định đã được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ thông qua Điều lệ

2. Chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ tổ chức;

3. Chăm lo xây dựng Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh về quy mô; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên theo như tôn chỉ hoạt động của Câu lạc bộ;

4. Thực hiện đóng góp gây quỹ hoạt động Câu lạc bộ theo tinh thần tự nguyện và tự nguyện đóng góp công sức cho hoạt động của Câu lạc bộ vì sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

5. Thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật;

6. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ các thành viên trong Câu lạc bộ cũng như với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Điều 10. CÁC DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

1. Nếu đạt các tiêu chí quy định tại Điều 7 của Quy chế này sẽ được công nhận và tổ chức kết nạp là hội viên chính thức của Câu lạc bộ;

2. Trường hợp không đạt các tiêu chí quy định tại Điều 7 của Quy chế này, nhưng có nguyện vọng đóng góp cho Câu lạc bộ, cho sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế – xã hội của địa phương, thì được chủ nhiệm CLB xem xét mời tham gia diễn đàn Câu lạc bộ với tư cách là thành viên đóng góp tài trợ vì mục đích cộng đồng;

3. Được quyền thông qua Câu lạc bộ, phản ánh/kiến nghị/đề xuất các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên phạm vi cả nước; nội dung đề xuất, kiến nghị được Chủ nhiệm CLB xem xét theo quy định Pháp luật;

4. Được áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn, giảm, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với các thành viên của Câu lạc bộ phải được Ban Chủ nhiệm CLB xem xét, Chủ nhiệm CLB quyết định.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 11. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1 . Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ.

2. Nguyên tắc hoạt động của các thành viên trong Câu lạc bộ là bình đẳng, đoàn kết, hợp tác, cùng nhau phát triển.

3. Hoạt động của Câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ được chọn lựa trên một số tiêu chí:

+ Nội dung mang tính thiết thực, hấp dẫn và sinh động;

+ Không có nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và hoạt động vì mục đích cộng đồng;

+ Khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, mới lạ về hình thức hoạt động.

4. CLB tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự cân đối, tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này.

Điều 12. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm, chủ nhiệm danh dự và ban thư ký/ kế toán. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Khởi nghiệp phân công thành viên tham gia Ban Chủ nhiệm để giúp đỡ, kết nối các thành viên CLB tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước;

2. Cuộc họp toàn thể thành viên Câu lạc bộ quyết định thông qua Quy chế hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động; Thông qua định hướng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ;

3. Câu lạc bộ họp định kỳ 01 tháng/lần, có thể tiến hành họp bất thường/đột xuất theo yêu cầu triệu tập của Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc khi có yêu cầu của trên 1/2 số thành viên Câu lạc bộ;

4. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm có Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên. Câu lạc bộ được quyền chọn một lãnh đạo của UBND các cấp hoặc người đứng đầu của các bộ ban ngành các cấp làm Chủ nhiệm danh dự, được quyền chọn và mời các đồng chí đại diện các Ban ngành các cấp làm ủy viên danh dự;

4. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ là cơ quan điều hành hoạt động của Câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và tổ chức triển khai thực hiện chương trình; Ban chủ nhiệm đại diện cho Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ họp thường xuyên 01 tháng/lần; Chủ nhiệm Câu lạc bộ có quyền triệu tập Ban chủ nhiệm họp bất thường. (các cuộc họp bất thường có thể họp theo hình thức diễn đàn và ban thư ký lập biên bản cho ký tên đóng dấu lưu văn thư theo quy định);

5. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người thay mặt cho Ban chủ nhiệm điều phối toàn bộ các hoạt động của Ban chủ nhiệm và Câu lạc bộ;

6. Các quyết định của Câu lạc bộ được thông qua trên cơ sở hiệp thương, thống nhất, khi cần thiết thì biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo nguyên tắc trên 1/2 ý kiến của các thành viên có mặt;

7. Ban thư ký Câu lạc bộ do Chủ nhiệm Câu lạc bộ chọn, là đầu mối liên lạc giữa các thành viên Câu lạc bộ; giữa CLB KNM với CLB bạn và UBND các cấp;

8. Các nhân viên và cộng tác viên làm việc theo hợp đồng thỏa ước lao động với Câu lạc bộ.

Chương V

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 13. TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ

1. Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm tất cả những vật dụng được mua sắm từ nguồn tài chính của Câu lạc bộ hoặc từ các nguồn vận động hỗ trợ, tài trợ khác nhằm phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ;

2. Việc quản lý và sử dụng tài sản của Câu lạc bộ được thực hiện theo các quy định quản lý tài chính của Câu lạc bộ và của Nhà nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Điều 14. TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

1. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối tài chính, lấy thu bù chi:

Tài chính của Câu lạc bộ được quản lý, cập nhật theo hệ thống sổ sách kế toán của riêng Câu lạc bộ, do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quản lý và tuân theo các quy định quản lý tài chính của Câu lạc bộ và của Nhà nước theo nguyên tắc công khai – minh bạch – tiết kiệm. Thu, chi tài chính của Câu lạc bộ được quyết toán theo năm và công khai cho các thành viên.

2. Các khoản thu của Câu lạc bộ:

a) Hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Đóng góp theo tinh thần tự nguyện của các thành viên, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài CLB;

c) Các nguồn thu khác từ các hoạt động chuyên môn hợp pháp;

d) Các nguồn thu từ tổ chức sự kiện, hội thảo, tham quan, nghiên cứu, đào tạo, tập huấn liên quan đến các hoạt động xã hội, cộng đồng CLB;

đ) Các khoản ủng hộ, tài trợ, tặng, cho hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

3. Các khoản chi của Câu lạc bộ:

a) Chi phí văn phòng: thuê, mua phương tiện làm việc, lương, các khoản bồi dưỡng và trợ cấp cho nhân viên và cộng tác viên; thuê, mua các dịch vụ công ích và các dịch vụ khác phục vụ Văn phòng Câu lạc bộ;

b) Các chi phí hoạt động liên quan Câu lạc bộ tổ chức bao gồm: tổ chức sự kiện, hội thảo, tham quan, nghiên cứu đề tài, tập huấn đào tạo, thuê báo cáo viên và các chi phí liên quan đến hoạt động xã hội, cộng đồng của CLB;

c) Các khoản chi hợp pháp khác do Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định.

Điều 15. GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ VÀ GIẢI QUYẾT TÀI SẢN SAU KHI GIẢI THỂ:

Giải thể Câu lạc bộ trong các trường hợp sau:

– Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ làm đơn xin giải thể Câu lạc bộ khi không còn nhu cầu hoạt động, trên cơ sở quá 1/2 số thành viên Câu lạc bộ biểu quyết đề nghị;

– Câu lạc bộ không hoạt động trong 06 tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng, hoạt động của Câu lạc bộ không đúng Quy chế, vi phạm pháp luật. Cấp ra quyết định thành lập Câu lạc bộ sẽ ra quyết định giải thể Câu lạc bộ.

b) Khi có quyết định giải thể, Câu lạc bộ phải đình chỉ mọi hoạt động và chậm nhất 01 tháng, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phải giải quyết tài sản tự có của Câu lạc bộ theo Quy chế của Câu lạc bộ và quy định của pháp luật. Đồng thời nộp tài sản được trang bị cho Câu lạc bộ về cấp đã ra quyết định thành lập (nếu có).

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. KHEN THƯỞNG

1. Những thành viên, doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào do Câu lạc bộ tổ chức hoặc có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh sẽ được Câu lạc bộ tôn vinh bằng các hình thức khen thưởng (đột xuất hoặc thường niên) và được chủ nhiệm Câu lạc bộ đề xuất khen cao theo quy định Luật thi đua – khen thưởng hiện hành.

2. Tùy vào tình hình thực tế, ngoài xét khen thưởng thường niên và đột xuất Ban chủ nhiệm CLB có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân là thành viên, doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Mộc.

*Lưu ý: đối với đề xuất khen cấp cao:

– Tiêu chí các tổ chức nộp ngân sách Nhà nước bao gồm cả khấu trừ vốn đầu tư của doanh nghiệp từ 100 tỷ đồng/năm;

– Thời gian để xem xét tiêu chí khen thưởng cấp cao đối với các Tập đoàn/Tổng Công ty là hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba năm liên tiếp của các doanh nghiệp.

Điều 17. XỬ LÝ VI PHẠM

1. Thành viên vi phạm Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ hoặc có hành vi, phát ngôn gây tổn hại đến đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng danh dự và uy tín của Câu lạc bộ, lợi dụng danh nghĩa Câu lạc bộ để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại gây ra, sẽ bị xử lý kỷ luật: phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, khởi kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Vụ việc vi phạm, mức độ và hình thức xử lý do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định với sự thống nhất của ít nhất 2/3 trong tổng số ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ biểu quyết;

3. Các quy định về kỷ luật nội bộ do Ban chủ nhiệm CLB ban hành và không trái với các quy định hiện hành.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của Câu lạc bộ, cho phù hợp với tình hình thực tế và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấm dứt hiệu lực khi Câu lạc bộ giải thể.

 

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP MỘC

Chủ nhiệm

Nguyễn Hồng Thu