Chương trình phát động “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn”

Chương trình phát động “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” Chương trình phát động “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” diễn ra vào lúc 13 giờ 30, ngày 08 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu). Chương trình phát động “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” là thông điệp Thành p...
Đọc tiếp