Hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh

Sáng 15/12/2021, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung chương trình:

Hỗ trợ, hướng dẫn cho hộ, cá nhân kinh doanh với các nội dung:

– Hướng dẫn thực hiện kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, TT 100/2021/TT-BTC.

– Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Thời gian: từ 8h30 đến 12h00 ngày thứ tư 15/12/2021 .

Để tham gia buổi hỗ trợ trực tuyến người nộp thuế truy cập www.gdt.gov.vn để gửi câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình.

Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp và giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế tại buổi hỗ trợ trực truyến và có đăng tải các câu trả lời trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để NNT tham khảo.

Nguồn Khởi Nghiệp Mộc