Ngành thuế chuẩn bị triển khai việc nộp thuế qua app trên điện thoại thông minh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, đến nay ngành thuế đã đạt gần 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

Cụ thể đã có 838.787 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,7%). Về nộp thuế điện tử, có 55 ngân hàng thương mại phối hợp với cơ quan thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với hơn 832.800 doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.

Về hoàn thuế, đã có 7.654 trong số 7.855 doanh nghiệp hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,4%.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu giãn cách, hạn chế tiếp xúc giữa cán bộ thuế với người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang triển khai phần mềm khai, nộp thuế qua ứng dụng (app) trên điện thoại di động.

Giao diện app eTax

Cụ thể là xây dựng phiên bản ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động nền tảng iOS, Android để hỗ trợ cá nhân cài đặt và sử dụng.

Sau khi cài đặt, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản trực tiếp trên app hoặc đăng ký qua cổng dịch vụ Công Quốc gia để được sử dụng, cụ thể:

Có hai cách để đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhằm hỗ trợ Người nộp thuế có thêm kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin với cơ quan thuế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến NNT về việc triển khai Cổng giao dịch điện tử giữa Cục Thuế với NNT (HCMTax), cụ thể:

Trân trọng./.