Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Từ ngày 01/12/2021 đến 31/5/2022: Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tài chính, ngày 26.11 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thừa ủy quyền Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định số 103/NĐ-CP quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước. Đây là động thái nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước do tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ ngày 01.12.2021 đến hết ngày 31.5.2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% so với mức thu lệ phí trước bạ quy định hiện hành.

Từ ngày 01.6.2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô (nói trên) trở lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21.02.2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.12.2021 đến hết ngày 31.5.2022./.

Nguồn Tổng cục Thuế