Happy New Year 2023 “Xuân Yêu Thương – Tết Đong Đầy”

CÁC VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUÂN ĐỘI

1. Minh quân là người sáng lâp, có tầm nhìn, đức độ tài năng hơn người.

                                             CLB Khởi Nghiệp Mộc sân chơi của các bạn trẻ khởi nghiệp

2. Quân sư là người có mưu lược và có cùng tầm nhìn với minh quân, có khả năng nhận ra những quyết định sai của minh quân để đưa ra những lời khuyên.

3. Mạnh thường quân là vị trí quan trọng trong thời kỳ đầu khai quốc, họ có những nguồn lực để hỗ trợ minh quân phát triển thiếu họ thì doanh nghiệp cực kỳ vất vả.

                                                      Voucher lì xì đầu năm mới 2023

 

4. Đại tướng quân, vua không có tướng chẳng khác gì có đầu óc mà không có tay chân, vị trí này là người có chuyên môn rất tốt và có cùng chí hướng và rất trung thành với minh quân. Có khả năng lãnh đạo rất giỏi, trong DN là các vị trí giám đốc chức năng.

 

5. Tướng quân, là người tuy chuyên môn không bằng đại tướng quân nhưng cũng rất giỏi, họ có thể tiên phong trong các trận đánh, họ cũng có thể lãnh đạo đội quân quy mô nhỏ, trong DN thường là các trưởng bộ phận.

 

6. Các trung thần là những người sẵn sàng hy sinh vì đại cuộc đặc biệt trong lúc khó khăn vai trò của họ được thể hiện rất rõ, họ thường là những điệp viên là tai mắt của nhà vua.

Sân chơi giao lưu sinh hoạt của các bạn trẻ

7. Đội quân tinh nhuệ là những người tuy không có khả năng lãnh đạo có khả năng chiến đấu hơn người. Binh pháp có câu cốt quân tinh nhuệ, không cốt số đông. Tướng tài mà không có quân tinh nhuệ thì cũng vô dụng thôi. Trong doanh nghiệp họ thường là nhân viên bán hàng hoặc sản xuất cực phách.

Vậy Nhật ký Câu chuyện kết nối khởi nghiệp đầu năm 2023 dưới gốc nhìn từ Quản lý thuế, được rút ra từ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp nhìn từ gốc độ Quân đội: minh quân + quân sư + mạnh thường quân + đại tướng quân + tướng quân + trung thần + quân tinh nhuệ = DOANH NGHIỆP MẠNH

                                Chúc nhà nhà, người người ấm no – hạnh phúc – phát tài

-Sưu tầm và ảnh Khởi Nghiệp Mộc-