Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử ngày 21/11/2021

Bộ Tài chính đã hoàn thiện xây dựng hệ thống ứng dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) và sẵn sàng triển khai, đây là mốc chuyển đổi số quan trọng của ngành Thuế cũng như ngành Tài chính. Hội nghị công bố triển khai hệ thống HĐĐT chính thức công bố cho toàn xã hội về việc triển khai HĐĐT.

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, Chương trình chuyển đổi số quốc gia Việt Nam đến năm 2030 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định về HĐĐT và ban hành các quyết định triển khai hệ thống hóa đợn điện tử (HĐĐT) theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định bắt đầu từ tháng 11/2021.

Giai đoạn 2 tại 57 địa phương còn lại, đảm bảo đến ngày 30/6/2022 đạt 100% DN trên toàn quốc áp dụng HĐĐT.

Để kịp thời triển khai HĐĐT, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Đồng thời, đã chỉ đạo Tổng cục Thuế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động hệ thống HĐĐT.

Hội nghị triển khai hệ thống HĐĐT sẽ được tổ chức vào 08h00 ngày 21/11/2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 07 điểm cầu chính, gồm: Tổng cục Thuế; các Cục Thuế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Đồng thời, tổ chức trực tuyến tới 57 đầu cầu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Sự kiện được tổ chức như một cam kết tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng ngành Tài chính và Chính phủ đạt được các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số.

Nguồn Tổng cục Thuế

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUYỀN, NHẬN, LƯU TRỮ DỮ LIỆU HÓA ĐƠN VỚI CƠ QUAN THUẾ ( TÍNH ĐẾN NGÀY 12/11/2021) Quyết định số 1599/QĐ-TCT ngày 11/11/2021 và Quyết định số 1620/QĐ-TCT ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế về việc Phê duyệt danh sách tổ chức đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế.

Quyết định số 1540/QĐ-TCT ngày 05/11/2021 :

1. Công ty Cổ phần Misa

2. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams

3. Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M- INVOICE

4. Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn

5. Công ty Cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam

6. Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

7. Công ty Cổ phần dịch vụ T- VAN HILO

8. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Quyết định số 1599/QĐ-TCT ngày 11/11/2021:

1. Tập đoàn Công nghệ – Viễn thông quân đội

2. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

3. Công ty Cổ phần thương mại VISNAM

4. Tổng công ty viễn thông Mobiphone

5. Công ty Cổ phần CyberLotus

Quyết định số 1620/QĐ-TCT ngày 12/11/2021 :

1. Công ty Cổ phần BKAV

2. Công ty Cổ phần hóa đơn điện tử New- Invoice

3. Công ty Cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp

4. Công ty Cổ phần TS24

5. Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

CLB Khởi Nghiệp Mộc đồng hành xuyên suốt Chương trình “TIẾP SỨC DOANH NGHIỆP” mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số

Quét Mã QR tham gia CLB Khởi Nghiệp Mộc bằng hình thức trực tiếp – trực tuyến
CLB Khởi Nghiệp Mộc đồng hành Chương trình “TIẾP SỨC DOANH NGHIỆP” phục hồi sau đại dịch