Hướng dẫn NNT cá nhân tự kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch tại Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/01/2022; Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

CLB Khởi Nghiệp Mộc làm cầu nối đưa “những con thuyền của các vùng miền đánh bắt xa bờ”

Cơ quan thuế đã chủ động làm việc với Bộ Công an để trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để truy vấn thông tin về mã số định danh tương ứng với các mã số thuế. Để góp phần chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân và bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân nên cập nhật thay đổi thông tin về căn cước công dân trong đăng ký thuế thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú hoặc kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hướng dẫn NNT cá nhân tự kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn link https://dichvucong.gov.vn đăng nhập vào cổng DVCQG bằng tài khoản đã được cấp” hoặc Cổng thông tin điện tử của ngành thuế theo đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn”

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử tại ứng dụng Etax Mobile.

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân người nộp thuế.

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc.

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Hướng dẫn cơ quan chi trả thu nhập thực hiện nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân theo ủy quyền:

  • Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm:

+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và;

+ Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

  • Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ thông tin họ và tên, ngày sinh, giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

+ Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người phụ thuộc (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh “chắp cánh ước mơ xanh”

Phương thức nộp hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin điện tử: Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc kiểm tra dữ liệu kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ tới cơ quan thuế.

Lợi ích sử dụng mã số định danh làm mã số thuế

Nếu như trước đây mỗi người được cấp một số chứng minh thư hoặc căn cước công dân rồi lại được cấp thêm mã số thuế, mã số sổ BHXH, số thẻ BHYT…thì:

+ Về phía công dân: phải ghi nhớ rất nhiều loại thông tin và kê khai các thông tin này cho các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

+ Về phía cơ quan nhà nước thì quản lý độc lập và không có sự liên kết, trao đổi thông tin giữa các ngành, lĩnh vực.

Khi sử dụng thống nhất mã số định danh công dân làm mã số thuế nói riêng để giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan thuế và sử dụng mã định danh để giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước khác thì đương nhiên người dân chỉ cần kê khai thông tin số định danh của mình; các cơ quan quản lý nhà nước có thể trao đổi thông tin về quản lý theo ngành, lĩnh vực đối với công dân để tăng cường hiệu quả quản lý thuế nói riêng và quản lý nhà nước nói chung.

Bên cạnh đó, đối với cá nhân có thông tin đăng ký thuế khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công an để triển khai việc sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế (website, app etax mobile). Khi người nộp thuế có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID và các cơ quan quản lý nhà nước đã có sự kết nối, chia sẻ thông tin thì người nộp thuế không phải kê khai nhiều thông tin cá nhân như trước đây hoặc thông tin đã được tích hợp trong tài khoản định danh cá nhân sẽ được hỗ trợ tự động điền vào phần thông tin kê khai của người nộp thuế.

 Phiên chợ nông sản tổ chức vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật theo lịch tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TPHCM – địa chỉ 138 đường HT13, phường Hiệp Thành, TPHCM 

Nguồn KNM