Ưu điểm Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) và Thông tư 78/2021/TT-BTC (TT 78) có nhiều ưu điểm so với HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC (TT 32), Thông tư 68/2019/TT-BTC (TT 68) và hóa đơn giấy đối với Doanh nghiệp.

Bài viết liên quan:

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ

Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử ngày 21/11/2021

Trình tự chuyển đổi từ hóa đơn giấy theo TT39, hóa đơn điện tử theo TT32 sang sử dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78

Ngoài những ưu điểm chung của HĐĐT so với hóa đơn giấy (tiết giảm thời gian, chi phí từ chi phí giấy mực in, chi phí chuyển hóa đơn cho khách hàng, chi phí lưu trữ hóa đơn, tránh các trường hợp rủi ro do mất, cháy, hỏng hóa đơn… cho DN), thì HĐĐT theo TT 78 có 1 ưu điểm lớn đặc biệt quan trọng so với HĐĐT theo TT 32 và TT 68.

Ngày 07/10/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT. Theo đó, HĐĐT thực hiện theo Thông tư 78 sẽ có chung 1 chuẩn cho tất cả DN, chính vì điều này, HĐĐT theo TT 78 có ưu điểm hơn so với HĐĐT theo TT 32, TT 68 và hóa đơn giấy cụ thể như sau:

Theo TT 32 và TT 68 chưa quy định chuẩn chung cho HĐĐT, nên mỗi tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT có 1 chuẩn riêng của từng tổ chức. Vì vậy, việc hạch toán HĐĐT vào phần mềm kế toán của DN vẫn phải thực hiện thủ công (Kế toán in ra và nhập bằng tay, như hóa đơn giấy). HĐĐT theo TT78 đã được thực hiện chung 1 chuẩn của Tổng cục Thuế, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các tổ chức truyền nhận phải đáp ứng đúng chuẩn theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT. Vì vậy:

🍀 DN tiết kiệm 100% quá trình nhập liệu: dữ liệu của HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán và hạch toán. Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện.

🍀 Công việc hạch toán doanh thu dễ dàng hơn: hạn chế khó khăn khi đối chiếu với sổ sách, giấy tờ truyền thống.

🍀 Giảm rủi ro nhầm lẫn và sai sót, trong những mùa quyết toán cao điểm của doanh nghiệp.

🍀 Doanh nghiệp dễ dàng quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung hơn, rõ ràng hơn.

🍀 Giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu về hóa đơn, đồng thời người mua có thể dễ dàng tra cứu hóa đơn không pháp.

🍀 Không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.